Gatton Gotton ”Sightseeing”

Gatton Gotton ”Sightseeing”

Akita Nairiku Line Gatton Gotton ”Sightseeing”

Utto Hot Spring Matagi no Yu ~Animatagi Sta.~

Utto Hot Spring Matagi no Yu ~Animatagi Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton
Ani Ijinkan & Museum  ~Aniai Sta.~

Ani Ijinkan & Museum  ~Aniai Sta.~

Kitaakita Mt. Moriyoshi Welcome Station ~Aniai Sta.~

Kitaakita Mt. Moriyoshi Welcome Station ~Aniai Sta.~

Former Samurai Residence Street ~Kakunodate Sta.~

Former Samurai Residence Street ~Kakunodate Sta.~

ガッタン ゴットン
Saito Noen  ~Yatsu Sta.~

Saito Noen  ~Yatsu Sta.~

Cycle Train Bicycle Transportation Service (free of charge) ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Cycle Train Bicycle Transportation Service (free of charge) ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton
Farmhouse Minshuku Inn Seisetsukan ~Ugo-Nagatoro Sta.~

Farmhouse Minshuku Inn Seisetsukan ~Ugo-Nagatoro Sta.~

Lake Tazawa ~Matsuba Sta.~

Lake Tazawa ~Matsuba Sta.~

Nishiki Onsen Fureai Plaza Kurion ~Saimyoji Sta.~

Nishiki Onsen Fureai Plaza Kurion ~Saimyoji Sta.~

Katakuri Violet Flower Field  ~Yatsu Sta.~

Katakuri Violet Flower Field  ~Yatsu Sta.~

Nakazato Kandekko-Age ~Ugo-Nakazato Sta.~

Nakazato Kandekko-Age ~Ugo-Nakazato Sta.~

Kami-Hinokinai Kami Fusen-Age ~Kamihinokinai Sta.~

Kami-Hinokinai Kami Fusen-Age ~Kamihinokinai Sta.~

Nakashima  ~Kamihinokinai Sta.~

Nakashima ~Kamihinokinai Sta.~

Waku Waku Market ~Kamihinokinai Sta.~

Waku Waku Market ~Kamihinokinai Sta.~

Kuma Kuma Park ~Animatagi Sta.~

Kuma Kuma Park ~Animatagi Sta.~

Totorinai Terraced Rice Paddies ~Okuani Sta.~

Totorinai Terraced Rice Paddies ~Okuani Sta.~

Sightseeing attendants are available!! ~Kakunodate Sta., Takanosu Sta.~

Sightseeing attendants are available!! ~Kakunodate Sta., Takanosu Sta.~

EMI, Akita Jomon Go, Akita Matagi Go ~Aniai Sta.~

EMI, Akita Jomon Go, Akita Matagi Go ~Aniai Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton
~Hitachinai Sta., Okuani Sta.~

~Hitachinai Sta., Okuani Sta.~

Matsuhashi Ryokan Inn ~Hitachinai Sta.~

Matsuhashi Ryokan Inn ~Hitachinai Sta.~

Nekko Bangaku ~Okashinai Sta.~

Nekko Bangaku ~Okashinai Sta.~

Aniai Station

Aniai Station

Shiawase no Kane Bell ~Aniai Sta.~

Shiawase no Kane Bell ~Aniai Sta.~

Aniai Commune ~Aniai Sta.~

Aniai Commune ~Aniai Sta.~

Nishine  Uchihamono Seisakusho ~Arase Sta.~

Nishine  Uchihamono Seisakusho ~Arase Sta.~

Akita dog Hokuto-kun (Mt. Moriyoshi Ani Ski Resort) ~Aniai Sta.~

Akita dog Hokuto-kun (Mt. Moriyoshi Ani Ski Resort) ~Aniai Sta.~

Resort Hotel Fusch ~Aniai Sta.~

Resort Hotel Fusch ~Aniai Sta.~

Snow Candle Street in Ani ~Aniai Sta.~

Snow Candle Street in Ani ~Aniai Sta.~

Matagi Bear Hunters and Akita Beauties ~Aniai Sta.~

Matagi Bear Hunters and Akita Beauties ~Aniai Sta.~

Nairiku Line Museum  ~Aniai Sta.~

Nairiku Line Museum  ~Aniai Sta.~

Ryokan Inn Chigusa ~Aniai Sta.~

Ryokan Inn Chigusa ~Aniai Sta.~

Ani Kasen Park ~Aniai Sta.~

Ani Kasen Park ~Aniai Sta.~

Third-Sector Railway Iron Stamp Book ~Aniai Sta.~

Third-Sector Railway Iron Stamp Book ~Aniai Sta.~

Mt. Moriyoshi Gondola ~Aniai Sta.~

Mt. Moriyoshi Gondola ~Aniai Sta.~

Quince Moriyoshi ~Animae-Maeda Onsen Sta.~

Quince Moriyoshi ~Animae-Maeda Onsen Sta.~

Rice Field Art ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Rice Field Art ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Hamabe no Uta Music Museu m ~Yonaizawa Sta.~

Hamabe no Uta Music Museu m ~Yonaizawa Sta.~

Lake Taihei Tour Boat ~Animae-Maeda Onsen Sta.~

Lake Taihei Tour Boat ~Animae-Maeda Onsen Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton
Moriyoshi Ayu no Sato Hot Spring Ayukko ~Yonaizawa Sta.~

Moriyoshi Ayu no Sato Hot Spring Ayukko ~Yonaizawa Sta.~

Isedotai Ruins ~Jomon-Ogata Sta.~

Isedotai Ruins ~Jomon-Ogata Sta.~

Isedotai Hot Spring Jomon no Yu ~Takanosu Sta.~

Isedotai Hot Spring Jomon no Yu ~Takanosu Sta.~

Kamanosawa Giant Buddha Statue ~Aikawa Sta.~

Kamanosawa Giant Buddha Statue ~Aikawa Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton
Odaiko no Kan ~Takanosu Sta.~

Odaiko no Kan ~Takanosu Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton
Yonaizawa Station

Yonaizawa Station

Akita Nairiku Line Gatton Gotton

Prefecture

Niigata Toyama Ishikawa Fukui Yamanashi Nagano
Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara Wakayama
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima