Aniai Station Area Sightseeing and Dining Information

Aniai Station Area  Sightseeing and Dining Information

Akita Nairiku Line Gatton Gotton

Country Style Restaurant & Café Gokumatei ~Aniai Sta.~

Country Style Restaurant & Café Gokumatei ~Aniai Sta.~

ガッタン ゴットン
Cheese Manju Bun Okashinai ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Cheese Manju Bun Okashinai ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Aniai Station

Aniai Station

Shiawase no Kane Bell ~Aniai Sta.~

Shiawase no Kane Bell ~Aniai Sta.~

Aniai Commune ~Aniai Sta.~

Aniai Commune ~Aniai Sta.~

Akita dog Hokuto-kun (Mt. Moriyoshi Ani Ski Resort) ~Aniai Sta.~

Akita dog Hokuto-kun (Mt. Moriyoshi Ani Ski Resort) ~Aniai Sta.~

Resort Hotel Fusch ~Aniai Sta.~

Resort Hotel Fusch ~Aniai Sta.~

Snow Candle Street in Ani ~Aniai Sta.~

Snow Candle Street in Ani ~Aniai Sta.~

Matagi Bear Hunter Treasure Chest ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Matagi Bear Hunter Treasure Chest ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Matagi Bear Hunters and Akita Beauties ~Aniai Sta.~

Matagi Bear Hunters and Akita Beauties ~Aniai Sta.~

Ani Ijinkan & Museum  ~Aniai Sta.~

Ani Ijinkan & Museum  ~Aniai Sta.~

Ryokan Inn Chigusa ~Aniai Sta.~

Ryokan Inn Chigusa ~Aniai Sta.~

Nairiku Line Museum  ~Aniai Sta.~

Nairiku Line Museum  ~Aniai Sta.~

Ani Kasen Park ~Aniai Sta.~

Ani Kasen Park ~Aniai Sta.~

Third-Sector Railway Iron Stamp Book ~Aniai Sta.~

Third-Sector Railway Iron Stamp Book ~Aniai Sta.~

Kitaakita Mt. Moriyoshi Welcome Station ~Aniai Sta.~

Kitaakita Mt. Moriyoshi Welcome Station ~Aniai Sta.~

Mt. Moriyoshi Gondola ~Aniai Sta.~

Mt. Moriyoshi Gondola ~Aniai Sta.~

Miura-an's Chewy Triangle Butter Mochi Rice Cakes ~Aniai Sta.~

Miura-an's Chewy Triangle Butter Mochi Rice Cakes ~Aniai Sta.~

Rice Field Art ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Rice Field Art ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Prefecture

Niigata Toyama Ishikawa Fukui Yamanashi Nagano
Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara Wakayama
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima