Gatton Gotton “Dining Information”

Gatton Gotton  “Dining Information”

Akita Nairiku Line Gatton Gotton “Dining Information”

Garden Café & Delicatessen Kimoto ~Ugo Ota Sta.~

Garden Café & Delicatessen Kimoto ~Ugo Ota Sta.~

ガッタン ゴットン
Country Style Restaurant & Café Gokumatei ~Aniai Sta.~

Country Style Restaurant & Café Gokumatei ~Aniai Sta.~

ガッタン ゴットン
Fumikirino Café ~Aikawa Sta.~

Fumikirino Café ~Aikawa Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton
Your choice of six varieties of Shiawase no Tetsumeshi bento lunch boxes ~Kakunodate Sta.~

Your choice of six varieties of Shiawase no Tetsumeshi bento lunch boxes ~Kakunodate Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton
Saimyouji Chestnuts ~Saimyoji Sta., Yatsu Sta.~

Saimyouji Chestnuts ~Saimyoji Sta., Yatsu Sta.~

Kashiwaya Shokudo ~Matsuba Sta.~

Kashiwaya Shokudo ~Matsuba Sta.~

Cheese Manju Bun Okashinai ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Cheese Manju Bun Okashinai ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Matagi Bear Hunter Treasure Chest ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Matagi Bear Hunter Treasure Chest ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Miura-an's Chewy Triangle Butter Mochi Rice Cakes ~Aniai Sta.~

Miura-an's Chewy Triangle Butter Mochi Rice Cakes ~Aniai Sta.~

Prefecture

Niigata Toyama Ishikawa Fukui Yamanashi Nagano
Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara Wakayama
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima