Gatton Gotton “Dining Information”

Gatton Gotton  “Dining Information”

Akita Nairiku Line Gatton Gotton “Dining Information”

Garden Café & Delicatessen Kimoto ~Ugo Ota Sta.~

Garden Café & Delicatessen Kimoto ~Ugo Ota Sta.~

ガッタン ゴットン
Country Style Restaurant & Café Gokumatei ~Aniai Sta.~

Country Style Restaurant & Café Gokumatei ~Aniai Sta.~

ガッタン ゴットン
Fumikirino Café ~Aikawa Sta.~

Fumikirino Café ~Aikawa Sta.~

ガッタン ゴットン
Your choice of four varieties of Shiawase no Tetsumeshi bento lunch boxes ~Kakunodate Sta.~

Your choice of four varieties of Shiawase no Tetsumeshi bento lunch boxes ~Kakunodate Sta.~

ガッタン ゴットン
Saimyouji Chestnuts ~Saimyoji Sta., Yatsu Sta.~

Saimyouji Chestnuts ~Saimyoji Sta., Yatsu Sta.~

Kashiwaya Shokudo ~Matsuba Sta.~

Kashiwaya Shokudo ~Matsuba Sta.~

Cheese Manju Bun Okashinai ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Cheese Manju Bun Okashinai ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Matagi Bear Hunter Treasure Chest ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Matagi Bear Hunter Treasure Chest ~Kakunodate Sta., Aniai Sta., Takanosu Sta.~

Miura-an's Chewy Triangle Butter Mochi Rice Cakes ~Aniai Sta.~

Miura-an's Chewy Triangle Butter Mochi Rice Cakes ~Aniai Sta.~

HOLTO Café & Gallery ~Takanosu Sta.~

HOLTO Café & Gallery ~Takanosu Sta.~

Boire un coup ~Takanosu Sta.~

Boire un coup ~Takanosu Sta.~

Akita Nairiku Line Gatton Gotton

Prefecture

Niigata Toyama Ishikawa Fukui Yamanashi Nagano
Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara Wakayama
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima